Haugesund Ventilasjon Service AS – Haugesund Automasjon AS

Energisparer så det monner i offentlige og næringsbygg


Ventilasjonsspesialisten  Haugesund Ventilasjon Service AS og automasjonseksperten Haugesund Automasjon AS har fagkunnskaper som brukt sammen gir er kompetanse de er alene om i regionen.  Invester i styringsprosesser/ventilasjon i bygget og reduser strømregningen med 50 – 60 %.

Vi vet hvordan!

Dette er den klare meldingen fra daglig leder i Haugesund Ventilasjon Service AS,
Paul Edvin Bersaas, og daglig leder Trond Kallevik i Haugesund Automasjon AS.
De gjør bygg intelligente ved å integrere og automatisere de tekniske systemene
som kreves for å drifte bygget.

- Et nærings- eller offentlig bygg der grep tas for å spare energi vil på denne måten spare 800 000 – 1 mill. NOK per år i energiutgifter. Investeringene blir nedbetalt
i løpet av 2 – 3 år. Etter dette spares det et sted mellom 800 000 – 1 mill. NOK per år.

- Haugesund kommune har skjønt dette og tatt konsekvensene av det. Der er det
lett å få penger til energitiltak. Så langt har kommunene 15 anlegg med styring.

Tysvær kommune er også på hugget. Tysværtunet kulturhus og omsorgsboliger har
et styrt anlegg som gir innsparinger på om lag 100 000 NOK per år. Anlegget ble nedbetalt på 3 år.

- I forbindelse med prosjekteringen av Sjøfartsbygget i Haugesund gjennomførte
vi et energioptimaliseringsprosjekt. Et helt spesielt prosjekt var Sagafjord Seafarm
for Eidesvik-gruppen. Her fikk vi til utnyttelse av så vel varmtvann som kaldtvann.
I tillegg løste vi oppgaven med å ta ut fukt av oppdrettshallene, slik at fóret ikke
klistret seg og ble ødelagt.

Pågående prosjekter: Vi har akkurat startet et prosjekt som går ut på å bygge om hele systemet i Karmøy rådhus. Videre holder vi på med installasjon for Helse Fonna BUPA. En stor jobb på Halsnøytunet er vi i ferd med å avslutte. Omsetning 3,5 mill. NOK.

Om selskapene
Haugesund Ventilasjon Service AS ble etablert i 1993 og har i dag 5 ansatte inklusive daglig leder /ventilasjonsingeniør Paul Edvin Bersaas.

I 998 ble datterselskapet Haugesund Automasjon AS opprettet.
Selskapet har 3 ansatte, daglig leder  Trond Kallevik medregnet.

I 2004 fikk selskapene Skattefunn midler for å videreutvikle sin kompetanse. Samme år flyttet selskapene inn i felles nybygg med Johs. Sundfør på Husøy, Karmøy kommune.

Selskapene samarbeider med TAC, som er verdensledende innenfor informasjonsteknologi i bygg og bruker dette selskapets avanserte produkter.

Tlf: 52 84 67 67
pauledvin@hvs.as