Haugesund Ventilasjon Service og Haugesund Automasjon er ledende aktører i nord Rogaland og Sunhordaland innenfor ventilasjon og byggautomasjon. Vi holder holder til i nye lokaler på Husøy i Karmøy kommune.


Haugesund Ventilasjon Service ble etablert i 1994 og har utført store og krevende oppdrag særlig innenfor offentlige og private utbyggere.

Haugesund Automasjon ble etablert i 1998 og sitter i dag med en rekke SD-anlegg for kommuner og private byggherrer.
 

imageget.php

tac_logo
GFA_logo